Web Analytics

Anunţ de începere proiect ”Granturi pentru capital de lucru” AND-FLOR COM SRL

SC AND-FLOR COM SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru SC AND-FLOR COM SRL” proiect nr RUE 5933 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 08.04.2021 Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC AND-FLOR COM SRL. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834,813.75 (valoarea totala) din care : 725925 lei grant si 108 888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[Date de Contact]

Persoană de contact: RIPAN GHEORGHE www.and-flor.ro, andflorcom@yahoo.com; 0741 736 330, fax:0230 523 111